Dat wetboeken belangrijk zijn in ons procesrecht is wel bekend. En dat rechters en advocaten van woorden houden en die op een weegschaal wegen ook. Maar woordenboeken: spelen die nog een rol van betekenis in procedures in Nederland? 

Procesadvocaat Robert van Ewijk legt uit dat dit zeker het geval is. Hij maakt een uitstapje naar het bestuursrecht door een recent vonnis te bespreken, waarin het belang van de Dikke van Dale aan de orde kwam.

Lees verder bij AMS Advocaten.

Advertentie