Voor het eerst wordt dekentoezicht in kort geding beoordeeld, aangespannen door cliënten. Donderdagmiddag dient bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle een zaak over de uitoefening van toezichtbevoegdheden door de Overijsselse deken. 

Ex-cliënten van de advocaten Stefan Kukolja en Mark Wullink, de familie Katgert, hebben het kort geding tegen de deken én tegen hen aangespannen. De familie voerde jarenlang procedures over schadevergoeding voor het ‘wegbestemmen’ van een woning in verband met de komst van een gemeentelijk bedrijventerrein. In veel van die procedures kreeg de familie, bijgestaan door advocaten Kukolja en Wullink, gelijk.

De deken stelde in deze periode vragen aan de advocaten. Die weigerden daar op te antwoorden; de deken vroeg immers slechts naar één dossier. Bovendien zou de deken buiten medeweten van de advocaten om meer dan anderhalf jaar contact hebben gehad met de burgemeester.

De weigering kwam de advocaten bij de Bossche tuchtrechter te staan op zes maanden schorsing, waarvan vijf voorwaardelijk, als ze meewerken met de deken. Hoger beroep hiertegen loopt. Maar een onderzoek naar mogelijk onbehoorlijke taakoefening van de advocaten (art. 60b en 60c Advocatenwet) werd door een andere raad van discipline geblokkeerd.

‘Gezien het gehengel van de deken bij ons kantoor, hebben cliënten in overleg de opdrachtrelatie beëindigd,’ zegt Wullink. De familie eist nu dat de deken, Carl Luttikhuis, wordt verboden de advocaat-cliënt correspondentie te vragen en dat de advocaten wordt verboden die te geven.

‘Zij willen geheimhouding van wat er tussen hen en de advocaten is gewisseld,’ zegt Wim Roelink, de nieuwe advocaat van de familie. ‘Het heeft alles te maken met de procedures tegen de gemeente. Als de deken had willen wachten tot de uitspraak van het Hof van Discipline hadden we dit kort geding niet gehad.’ Volgens Roelink proberen de advocaten niet op deze manier van hun medewerking aan de deken af te komen. ‘Ik weet dat bij sommigen de indruk ontstaat, maar het is geen spelletje.’

‘Ik hoor van advocaten dat ze al een beetje bang worden van deze zaak,’ zegt de gedaagde Kukolja. ‘In een geschil met de overheid dat draait om veel geld kan op deze manier je relatie met de cliënt worden vernacheld.’

De deken wil hangende het geding niet reageren.

Linus Hesselink

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie