Dat schrijft de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Nederland kreeg in het verleden kritiek van het Europese Hof.

Volgens de advocaat-generaal hebben levenslang gestraften dankzij een recente wetswijziging de mogelijkheid om hun straf te laten herbeoordelen. Hiermee is het opleggen van levenslang niet meer in strijd met Europese mensenrechtenverdragen.

Lees verder bij NRC.

Advertentie