Wanneer lokale en regionale overheden willen samenwerken wordt het aanbestedingsrecht vaak als een obstakel gezien voor succesvolle samenwerking. In 2014 heeft de EU wetgever geprobeerd deze obstakels weg te nemen door de Europese aanbestedingsrichtlijnen te hervormen. De vraag is daarom: wringt het jasje nog steeds of is het inmiddels een maatpak geworden?

Vanuit het aanbestedingsrecht bezien blijft het uitgangspunt gelden dat een individuele aanbestedende dienst, zoals een gemeente, provincie of waterschap, altijd een taak voor zichzelf of voor haar burgers mag organiseren.

Lees verder in deze blogpost van Willem Janssen.

Advertentie