De Bredase advocaat die wordt verdacht van betrokkenheid bij wapen- en drugshandel is per 10 september door de Raad van Discipline te ’s-Hertogenbosch voor onbepaalde tijd geschorst.

Het verzoek tot schorsing werd ingediend door Lex Lensink, de deken van de Orde van advocaten in Zeeland-West-Brabant. Volgens Lensink is een ernstig vermoeden gerezen dat de strafrechtadvocaat zijn praktijk niet behoorlijk kan uitoefenen, mede met het oog op diens verslavingsproblematiek.

De raad ging hierin mee. ‘Naar het oordeel van de raad verhoudt het ernstig vermoeden dat verweerder opnieuw een misdrijf zal begaan waardoor de gezondheid en veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht zich niet met datgene wat een behoorlijk advocaat betaamt en dient het primair verzoek van de deken ex artikel 60ab lid 1 Advocatenwet te worden toegewezen.’

De 43-jarige advocaat werd op 18 juli opgepakt. Hij zit sinds 21 juli in bewaring. In het verleden werd hij al meerdere malen geschorst.

Advertentie