Onder de titel Als ik alles kon overdoen verscheen vandaag een artikel in de Telegraaf. Het artikel gaat in op onderzoek dat door de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is uitgevoerd in aanloop naar de Dag van de Scheiding, aanstaande vrijdag. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de gescheiden mensen de breuk anders zou regelen als ze het opnieuw konden doen.

De vraag die daarop volgt is, wat zouden mensen dan anders doen? Betere afspraken maken wordt daarbij het meest genoemd, aldus het vFAS onderzoek. Vervolgens wordt gesteld dat “veel mensen bij een scheiding kiezen voor mediation, bijvoorbeeld uit financiële overwegingen”. Het is niet duidelijk of dit gegeven ook een resultaat uit het onderzoek is. Wat is veel? En hoe liggen die verhoudingen tussen scheiden met een advocaat of via mediation eigenlijk?

Lees verder bij Fiftyfifty Mediation.

Advertentie