De Raad van Discipline te ‘s-Hertogenbosch heeft een waarschuwing gegeven aan een Limburgse advocaat die zonder toestemming of medeweten van een cliënt informatie gaf aan de pers.  

De advocaat deed in 2015 mededelingen aan een Telegraaf-journalist over een lopende zaak, naar eigen zeggen om te voorkomen dat zijn cliënt – de klager – ten onrechte met een zedenzaak in verband zou worden gebracht.

Volgens de raad handelde de advocaat hiermee in strijd met artikel 46 Advocatenwet. ‘Het gaat niet zozeer om de zedenzaak of het bekend maken van het proces-verbaal, maar verweerder had in het geheel geen contact met de pers mogen zoeken.’ Hiermee heeft de advocaat zijn geheimhoudingsplicht geschonden.

Daarnaast bleek uit berichtgeving van de media dat het niet enkel bij een ontkenning bleef, maar door de advocaat ook een toelichting werd gegeven. ‘Als gevolg van deze toelichting, die bovendien voor meerdere interpretaties vatbaar was, is het risico ontstaan dat de belangen van klager zouden worden geschaad.’ Echter, niet is komen vast te staan dat de advocaat uiteindelijk de bron was van de berichtgeving van de journalist. Een waarschuwing acht de raad derhalve voldoende.

De raad gaat daarmee overigens wel een stapje verder dan zijn voorzitter eerder dit jaar. Die bestempelde de klacht nog als kennelijk ongegrond.

Advertentie