Minister Stef Blok van Veiligheid & Justitie vindt het niet nodig onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de rechtsbijstand die in 2015 zijn doorgevoerd. Er is geen reden tot zorg, zo heeft hij de Tweede Kamer maandag laten weten.

De Nederlandse Orde van Advocaten had om dat onderzoek gevraagd, naar aanleiding van de ophef die ontstond door uitspraken van voormalig staatssecretaris Fred Teeven. Minister Blok zegt zich geen zorgen te maken over het effect van de bezuinigingen op de toegankelijkheid van het recht. De hoogte van het inkomen speelt een ondergeschikte rol bij het inwinnen van rechtsbijstand. De aard van het juridisch probleem is veel belangrijker. Lagere inkomensgroepen roepen net zo vaak de steun in van advocaten als hoge inkomensgroepen, stelt de bewindsman.

Ook het aantal advocaten dat werkzaam is in het stelsel neemt niet af, constateert Blok. In 2015 nam het aantal licht toe en in 2016 lag het weer op het niveau van 2014. In het aantal verleende toevoegingen zit evenmin veel beweging. In 2015 was sprake van een lichte daling, maar vorig jaar juist van een stijging. De minister zegt dan ook geen reden te zien voor nader onderzoek naar de gevolgen de bezuinigingen. Hij benadrukt verder niet van mening te zijn ‘dat er te veel is bezuinigd op de gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Teeven

Blok zegt wel begrip te hebben voor de boosheid onder advocaten na een interview in De Groene Amsterdammer, dit voorjaar. De oud-politicus zei daarin dat de bezuinigingen op de rechtsbijstand bedoeld waren om criminelen strenger te straffen.  ‘Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging’, zo werd Teeven geciteerd. De oud-politicus stelt overigens dat zijn uitspraken niet goed zijn weergegeven.

Blok zegt zich de verontwaardiging bij rechtsbijstandverleners te kunnen voorstellen. ‘De suggestie zoals ter sprake komt in het genoemde artikel, dat met de verschillende maatregelen beleidsdoelstellingen zouden zijn beoogd in de sfeer van een strenger strafklimaat, is schokkend en heeft schade toegebracht aan het vertrouwen in het handelen van de regering. Ik herken deze suggestie pertinent niet.’

De bewindsman voegt daaraan toe dat het interview en de ophef die daarop volgde ‘de integriteit van mijn ambtenaren zeer ten onrechte in twijfel trekken.’

Klik hier voor de antwoorden van de minister op alle Kamervragen over de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Advertentie