Verkeershufters en verdachten die terecht staan voor meerdere misdrijven moeten zwaarder gestraft kunnen worden. Dat stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie onder meer voor in de begroting voor 2018. Een overzicht van de belangrijkste plannen en maatregelen.

Cybersecurity

Voor digitale veiligheid trekt het kabinet structureel 26 miljoen euro extra uit. De politie werft nieuw personeel voor de aanpak van cybercrime. Ook streeft het ministerie ernaar meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en 50 complexe. In het kader van cybersecurity wordt het delen van informatie (o.a. met het ministerie van Economische Zaken en het National Cyber Security Centrum) bevorderd.

Antiterrorisme maatregelen

Van de V&J-begroting ter waarde van 12 miljard euro gaat 18 miljoen euro naar de antiterreureenheid Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat bedrag loopt vanaf 2019 op tot 22 miljoen euro. Luchtvaarmaatschappijen moeten voortaan hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken aan een op te zetten Passenger Information Unit. Die informatie wordt gebruikt bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. In 2018 gaat er 12,2 miljoen naar deze PIU. Verder worden de afdelingen voor terreurverdachten en veroordeelde terroristen van de Dienst Justitiële Inrichtingen uitgebreid van 13 naar 48 plaatsen.

Zwaarder straffen

Dronken rijden, doorrijden na een ongeval, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zou zwaarder bestraft moeten kunnen worden, meent het kabinet. Als het aan het kabinet ligt komt er ook een andere invulling aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994. De bedoeling is dat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. Dit wetsvoorstel gaat naar verwachting begin 2018 in consultatie. Daarnaast dient het ministerie in 2018 een wetsvoorstel in dat de rechter de mogelijkheid geeft een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat zwaarder te straffen. Bovendien komt er meer budget voor het afpakken van crimineel geld. Het kabinet maakt hiervoor 30 miljoen vrij op de begroting.

Kansspelen

Veiligheid en Justitie zet met twee wetsvoorstellen de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid door. Ten eerste wordt in 2018 het wetsvoorstel voor de Wet kansspelen op afstand ingediend, dat online kansspelen reguleert en de consument beoogt te beschermen tegen fraude en verslaving. Daarnaast staat het wetsvoorstel voor de Wet modernisering speelcasinoregime, dat de privatisering van Holland Casino moet regelen, op stapel.

Slachtoffers

Bescherming en ondersteuning op maat; dat volgt in 2018 als de individuele beoordeling die voortkomt uit de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers wordt ingevoerd. Politie, OM en Slachtofferhulp Nederland ontwikkelden samen een werkwijze die voor betere bescherming van slachtoffers moet zorgen. Het betekent ook een taakverzwaring van die organisaties. Daarom komt er structureel 7,8 miljoen euro beschikbaar.

Asiel en Migratie

Het ministerie verwacht dat 37.000 asielzoekers naar ons land komen. Dat aantal is kleiner dan in 2017. In het kader van grensbewaking maakt het kabinet 2,2 miljoen euro (oplopend tot 23,4 miljoen euro in 2019 en verder) vrij om de Koninklijke Marechaussee te versterken.

Rechtspraak

Prioriteit nummer één voor de Rechtspraak is het programma Kwaliteit & Innovatie (KEI). In het wetgevingsprogramma is opgenomen dat de gefaseerde inwerkingtreding van KEI in 2018 en volgende jaren verder zijn beslag krijgt. Voor komend jaar heeft de Rechtspraak wel 24 miljoen euro meer nodig dan in 2017 begroot. Dit bedrag is bedoeld om de verwachte instroom te kunnen verwerken en de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Tuchtrecht

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen treedt per 1 januari in werking. De kosten van toezicht en tuchtrecht, die nu nog ten laste komen van de algemene middelen, worden dan onder meer bij de advocatuur in rekening gebracht.

Advertentie