Vijfentwintig asielzoekers en vluchtelingen leren in twaalf weken wat ze moeten weten om hier een leven op te bouwen via het project Know Your Rights. De Amsterdamse vestiging van DLA Piper zorgt voor de coördinatie. 

Doel van het project is de kennis over het Nederlandse en internationale juridisch systeem van de vluchtelingen uit te breiden. De vijfentwintig asielzoekers en vluchtelingen krijgen vanaf 29 september een onderwijsprogramma aangeboden waarin onderwerpen zoals immigratie en asiel, onderwijs, werkgelegenheid en sport worden behandeld. Alle sessies zijn erop gericht de juridische positie van de studenten te versterken. Met het Know Your Rights-project beogen de initiatiefnemers de vluchtelingen in staat te stellen hun leven in Nederland of een volgende bestemming vorm te geven. Advocaten en rechtenstudenten begeleiden de groep opdat de studenten in twaalf weken hun persoonlijke doelen halen.

Kloof

Het Know Your Rights-project is een initiatief van DLA Piper, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, NJCM-project Pro Bono Connect en New Dutch Connections, een organisatie die de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen beoogt te verkleinen. De Syrische advocaat Ous Haidar coördineert bij DLA Piper het programma. ‘Het Know Your Rights-project zal vijfentwintig nieuwkomers de kans geven om een leven in Nederland op te bouwen,’ zegt Haidar. De advocaat is zelf gevlucht uit Syrië en heeft inmiddels een master aan de Erasmus School of Law voltooid.

Advertentie