Veel kantoren openen een nevenvestiging in de Randstad. De reden? Meer (potentiële) klanten en werknemers. ‘Je telt meer mee met een vestiging in Amsterdam.’

Door Mark van der Heijden

‘Amsterdam klinkt toch beter,’ zegt Jan Schutrups, advocaat-partner en voorzitter van het algemeen bestuur van Damsté advocaten-notarissen uit Enschede, over de juist geopende vestiging in de hoofdstad. ‘We zien dat de praktijk steeds internationaler wordt. Een vestiging in Amsterdam neemt een drempel weg wanneer men overweegt om zaken met je te doen.’

‘Het kantoor heeft cliënten in het hele land. Het is niet altijd handig daar ver vandaan te zitten,’ zegt Huub de Jong, sinds augustus 2014 in Den Haag gevestigd als advocaat-partner van het Eindhovense Louwers IP|Technology Advocaten. ‘Ik wilde graag met het kantoor gaan samenwerken, maar was gebonden aan de Randstad. Dat was een mooi moment om naast een vestiging in de kennisregio Brainport in Eindhoven ook te kiezen voor een vestiging in Den Haag, tussen de TU Delft, het Leiden Bio Science Park en The Hague Security Delta.’

De Haan Advocaten & Notarissen opende in januari een negende vestiging, in Schiphol-Rijk met een specialisatie in logistiek en transport. Winfryd de Haan, oprichter en algemeen directeur, zegt daarover: ‘Rotterdam en Schiphol zijn de grote logistieke havens van Nederland. Daar zitten we nu middenin. Dat past heel mooi in onze ambitie.’

Deze drie kantoren staan niet alleen in hun opvatting. De laatste maanden, jaren zelfs, openden veel advocatenkantoren een extra vestiging in de Randstad, vaak in Amsterdam, om dichter bij hun clientèle te zijn, daar nieuwe klanten te vinden of om aantrekkelijker te zijn voor nieuwe medewerkers. Zo opende Nysingh advocaten-notarissen (Apeldoorn, Arnhem en Zwolle) een vestiging in Utrecht en Hertoghs advocaten (Breda) een in Amsterdam, nadat het vier jaar terug al een vestiging in Rotterdam opende. En dat is, met Damsté en De Haan, alleen nog maar de oogst van dit jaar.

De inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel bevestigen dit beeld. In 2012 hadden 22 Amsterdamse kantoren de hoofdvestiging buiten de stad; begin dit jaar was dat gestegen tot 32. Het aantal kantoren in de Randstad (minus Amsterdam) met de hoofdvestiging daarbuiten steeg eveneens met tien van 17 tot 27.

De stijging van het aantal nevenvestigingen gaat bovendien sneller dan die van onafhankelijke kantoren – al zijn de aantallen daarvan vele malen groter. Het aantal onafhankelijke kantoren groeide in deze jaren met een derde tot 964; voor nevenvestigingen was de groei bijna de helft. In de Randstad zijn er een kwart meer zelfstandige kantoren bijgekomen (tot 2314) tegenover 58 procent voor de nevenvestigingen. Overigens zijn iets meer dan de helft van de kantoren eenpitters.

Businesscase

Bij Damsté kwamen de eerste ideeën drie, vier jaar geleden op, zegt Schutrups. ‘Amsterdam zegt onze relaties meer. Een belangrijke klant in Amsterdam heeft een inhouse advocaat van ons, dat is een extra aanleiding. En er zijn veel professionals beschikbaar, meer dan in het oosten. We willen onze cassatiepraktijk aanvullen, daar konden we in Enschede moeilijk de mensen voor vinden. We hebben dat idee verkend en onderzocht. De belangrijkste afweging was: is de businesscase haalbaar? Nu zien we, met een aantrekkende economie, dat de tijd er rijp voor is.’

Dus opende Damsté in juni dit jaar een kantoor in het Amstelgebouw, nabij station Amsterdam Amstel. Drie medewerkers uit Enschede werken in de nieuwe vestiging, afhankelijk van bijvoorbeeld wie afspraken in de stad heeft. Schutrups: ‘Het heeft nog geen enorme structuur. We streven ernaar vanaf volgend jaar full operational te zijn. Daarom zitten we er nu al; laten zien dat we er zijn, voor klanten en potentiële samenwerkingen.’

De nieuwe vestiging van De Haan kwam op een andere manier tot stand. Winfryd de Haan raakte juli vorig jaar in gesprek met René de Bondt en Eric de Waart, twee in transport en logistiek gespecialiseerde advocaten die al werkten in Schiphol-Rijk. Nu vormen zij met een derde advocaat en ondersteuning het jongste kantoor van De Haan. ‘Met de nieuwe vestiging kunnen we onze klanten in de rest van het land beter bedienen en een veel groter clientèle bereiken in de Randstad,’ legt De Haan uit. ‘Onze andere kantoren zijn full service kantoren, de nieuwe vestiging is gespecialiseerd in transport en logistiek. Omdat we al behoorlijk wat transportbedrijven als cliënt hebben, ondersteunt het nieuwe kantoor alle andere kantoren.’

Integratie

De Jong begon in 2014 als eerste en enige advocaat van Louwers IP|Technology Advocaten in een bedrijfsverzamelgebouw aan het Malieveld. Inmiddels zijn drie advocaten voornamelijk in de hofstad aanwezig. De nieuwe collega’s komen allen uit de regio. ‘De medewerkers moeten ook privé in de regio zijn ingebed om het te laten slagen. Ze kennen meer mensen en hebben een verfijnder netwerk, wat belangrijk is op alle vlakken: voor kennisvergaring, contacten met cliënten en het werven van eigen personeel.’ De Jong waakt ervoor dat de afstand Eindhoven-Den Haag een probleem wordt. ‘Fysiek is er veel uitwisseling. We zorgen ervoor dat er elke week wel iemand in Eindhoven is. Je moet elkaar voldoende ontmoeten om op afstand te kunnen samenwerken.’

Die aanpak staat bij De Haan zelfs zwart op wit. ‘We hebben een draaiboek klaarliggen. In het begin gaan we vrij intensief bij elkaar op bezoek. In de rest van het jaar creëren we ontmoetingsmomenten om te kijken hoe we met elkaar de acquisitie vormgeven,’ zegt De Haan. Dat is minder lastig dan lijkt. ‘We hebben een gezamenlijk doel en dat verbindt: onze markt in transport en logistiek verstevigen. Bovendien zijn de nieuwe medewerkers zeer deskundig. Ze worden door andere advocaten in ons kantoor gezien als medewerkers die iets toevoegen.’

Groei

De Haan ziet dat internationale bedrijven zich vestigen rondom Schiphol en zijn kantoor profiteert daarvan. ‘We hebben nu al een aantal nieuwe cliënten rondom Schiphol en Rotterdam, waaronder ook een groot bedrijf met meer dan vierduizend werknemers in ruim vijftig landen; precies de clientèle die we zoeken. En we zien dat bestaande klanten met andersoortige opdrachten komen. Waar ze vroeger via een andere weg naar externe specialisten gingen, kunnen we hen nu ook op dat terrein bedienen.’

Ook Louwers IP|Technology Advocaten kijkt tevreden naar de groei in Den Haag. De Jong: ‘De doelstelling was dat het Haagse kantoor zelfstandig bestaansrecht heeft; dus met voldoende cliënten, voldoende mensen en een goede opbouw. Ik denk dat je realistisch moet zijn dat het een paar jaar kost om dat autonoom te bereiken. We kijken daarom vooral of er vooruitgang wordt geboekt en wat dat betreft zitten we absoluut op schema.’

Damsté kijkt zelfs al verder. ‘Ik sluit niet uit, sterker, ik verwacht dat we op termijn een vaste huurlocatie zoeken waar we onze naam op de muur kunnen hangen,’ zegt Schutrups. ‘Het is heel goed denkbaar dat bestaande partijen of mensen uit Amsterdam zich bij ons aansluiten. Dat kan in allerlei vormen zijn, samenwerking of indiensttreding.’

Uiteindelijk is het een kwestie van gewoon doen. Schutrups: ‘We zijn een ondernemend kantoor, altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. We zijn van oudsher verankerd in Twente en hebben daar een aanzienlijk marktaandeel. Laten we eens kijken of we ook nieuwe markten kunnen ontginnen.’

Uitzondering

Het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan zwemt tegen de stroom in, als het op 1 april dit jaar een tweede vestiging in Eindhoven opent. Advocaat-partner Eva Knipschild: ‘Eindhoven is de techhoofdstad van Nederland.’

‘Ons kantoor heeft een sterke reputatie in de techindustrie. Daarnaast voegen wij in ons advies steeds vaker ook legal tech-oplossingen toe, waarmee wij processen binnen juridische afdelingen helpen optimaliseren. Volgens ons is dat de toekomst. Nu vroeg onze controller uit Eindhoven zich af waarom we als technologiekantoor niet in Eindhoven zitten. Dat was een goed punt. Vanuit Amsterdam bedien je de hele wereld. Maar zo is het in Eindhoven niet; hier wordt veel met lokale leveranciers gewerkt.

We hebben drie doelstellingen. Met onze kennis van de techindustrie moeten we in de regio zitten waar het gebeurt. Het team dat we hier hebben, moet happy zijn. En, we willen stappen zetten op het gebied van legal tech. In deze regio willen juridische afdelingen vooroplopen met legal tech-oplossingen.

De belangrijkste reden voor onze aanwezigheid in Eindhoven: onze specialistische kennis van de technologiesector. Wij zijn ervan overtuigd dat we een sterke partner zijn voor technologiebedrijven. Daarnaast willen wij onze teams een omgeving bieden die minder conventioneel is. We zitten in Eindhoven met een team van jonge advocaten. We willen hen een kans geven zich buiten de kaders van onze industrie te ontwikkelen.

Ik zie Eindhoven echt als onderdeel van Kennedy Van der Laan Amsterdam. We rouleren met personeel. Het kernteam bestaat uit tien tot vijftien mensen, van wie er elke dag vier of vijf in Eindhoven zitten. Ik sluit niet uit dat we lokaal mensen gaan aannemen – ik denk ook dat dat goed is voor de stabiliteit, maar nu is dat nog niet nodig. We halen heel veel energie uit hoe we het nu doen.

Eindhoven is voor ons een nieuwe bron. We hebben een extreme drive om nieuwe mensen te leren kennen en vinden het inspirerend onderdeel te zijn van het ecosysteem in Eindhoven. Je proeft de energie die bedrijven hier hebben.’

Dit artikel verscheen ook in het Advocatenblad van september 2017.

Advertentie