Opvragen van correspondentie tussen advocaat en cliënt door de deken levert geen misbruik van bevoegdheid op. Dat oordeelt de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle in een kort geding aangespannen tegen de Overijsselse deken Carl Luttikhuis. Voor het eerst werd het dekentoezicht in kort geding beoordeeld.

Begin september diende een kort geding over de uitoefening van toezichtbevoegdheden door de Overijsselse deken. Luttikhuis vroeg correspondentie over één specifiek dossier op bij advocaten Stefan Kukolja en Mark Wullink, die destijds de familie Katgert bijstonden. Kukolja en Wullink weigerden en dat kwam hen op een schorsing te staan. Via een kort geding wilde de familie voorkomen dat de deken toch toegang tot die stukken kreeg. De familie eiste dat het de deken zou worden verboden de advocaat-cliënt correspondentie te vragen en dat de advocaten werd verboden die te geven.

De Voorzieningenrechter weigert dit verbod omdat het deken bij de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden een ruime mate van beoordelingsvrijheid toe. Hij moet daarbij wel zorgvuldig handelen. ‘Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter [kan] niet worden gezegd dat de Deken, door afgifte te vragen van de correspondentie, niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen,’ vermeldt het vonnis.

Klacht

Naar aanleiding van de kort geding zitting begin september diende de familie bovendien een klacht tegen de voormalig deken van Overijssel, Paul Manning. Deze was namelijk twee weken geleden aanwezig bij de zitting die achter gesloten deuren plaatsvond. Hij overlegde vooraf en tijdens de schorsing met Luttikhuis. Daardoor zou Manning blijk hebben gegeven ‘van een ongebruikelijk grote betrokkenheid bij de acties van deken Luttikhuis (…). Door deze onverstandige en provocerende handelwijze en dit een deken onwaardige optreden heeft mr. Manning uitgelokt dat wij zijn handelen vanaf oktober 2014 in deze affaire nog eens diepgaand hebben onderzocht,’ vermeldt het klachtschrift.

Een eerdere tuchtklacht tegen de voormalige én huidige deken had de familie eind augustus nog ingetrokken. Maar door ‘zijn steun aan deken Luttikhuis en zijn onnodige verschijning bij het kort geding’ zou Manning deze nieuwe tuchtklacht ‘over zich’ hebben ‘afgeroepen’.

In de wirwar van zaken wees Rechtbank Overijssel afgelopen maandag nog een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor af. Met dat getuigenverhoor had de familie Katgert bij medewerkers van de gemeente Borne vooral willen achterhalen hoe een strafdossier tegen een van hun voormalige advocaten bij de deken was beland. De rechtbank wees het verzoek af omdat onduidelijk was welke relevante feiten het verhoor zou moeten blootleggen. De gemeente bestreed de gestelde feiten immers niet, zodat het verhoor teveel een fishing expedition zou worden.

Linus Hesselink

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie