Vijf jonge innovatieve bedrijven maken kans op financiering van hun oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt namelijk ontwikkelbudget beschikbaar via het Startup in Residence programma, dat vandaag begint. 

Met het Startup in Residence (SiR) programma beoogt het ministerie de buitenwereld meer bij zijn werk te betrekken. Ook past het bij de rijksbrede intentie om startups meer toegang tot de overheid te geven. Ideeën die nog niet op de markt zijn en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven maken is waar het ministerie naar op zoek is. Dit najaar selecteert het departement vijf maatschappelijke vraagstukken. Per vraagstuk krijgen drie startups de kans een oplossing te presenteren. Een jury kiest per maatschappelijk probleem één winnaar die mee mag doen aan het SiR-programma.

Demo-day

De startups en V&J werken daarna samen verder aan het ontwikkelen van het idee naar een prototype en stelt financiering beschikbaar. Doel van het SiR-programma is na vijf maanden een werkend prototype te realiseren. Testen in een labomgeving, trainingen en coaching maken onderdeel van het programma. In mei 2018 zullen tijdens een Demo-day de startups hun oplossingen presenteren voor opdrachtgevers en potentiële afnemers.

Advertentie