De Europese Balie (CCBE) heeft vrijdag in een verklaring meer aandacht gevraagd voor de geheimhoudingsplicht van advocaten. Volgens de CCBE doen de Europese landen niet genoeg om het wettelijk beroepsgeheim te beschermen.

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) uit in een statement zijn zorgen over signalen dat advocaten hun beroepsgeheim zouden misbruiken. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) spreekt haar steun uit voor de actie van de CCBE. ‘Ook in Nederland wordt met regelmaat aan de poten van het beroepsgeheim gezaagd’, meent algemeen deken Bart van Tongeren.

Het is een wijd verspreid misverstand dat geheimhouding bedoeld is om advocaten te beschermen. Geheimhouding dient alleen om burgers te beschermen, stelt de CCBE.

De CCBE bespeurt drie trends die tot zorgen baren. In sommige landen worden advocaten beschouwd als handlanger van hun klanten en daarmee gelijkgesteld. Daarnaast grijpen opsporingsinstanties, in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme, elke kans aan om ‘schuldige partijen’ te vinden, ook door inbreuk te plegen op de professionele vertrouwensrelatie tussen advocaat en klant.

Tenslotte worden advocaten die optreden als juridisch adviseurs of die juridische documenten opstellen, gesommeerd om aan een administratieve of fiscale autoriteit te rapporteren over het gedrag van klanten.

In de verklaring wordt overigens geen enkel land met name genoemd.

 

Advertentie