Voor het eerst geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het publiek gelegenheid om mee te praten over een bij het college voorliggende rechtsvraag. Daarmee maakt de ‘amicus curiae’ zijn entree in het Nederlandse bestuursrecht.

Is de schriftelijke waarschuwing een besluit, waartegen dus bezwaar en beroep mogelijk is? Die kwestie heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorgelegd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. Eerder werd al in ruim tien zaken een conclusie gevraagd. Nieuw is dat nu ook het publiek de mogelijkheid krijgt te reageren op de aan de A-G voorgelegde vragen. Die mogelijkheid is gebaseerd op artikel 8:45 Awb.

Wel rechtsgevolg

Het gaat in de desbetreffende zaak om een waarschuwing van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf in verband met overtreding van de  Arbeidsomstandighedenbesluit. Het bedrijf ging tegen deze waarschuwing in beroep bij de rechtbank Gelderland, maar die oordeelde dat geen sprake was van een besluit, zodat beroep niet mogelijk was. Volgens het bedrijf echter heeft de waarschuwing wel rechtsgevolg, omdat die een voorwaarde is voor de minister om later een bevel te kunnen opleggen.

In een toelichting laat de Raad van State weten: ‘De reden dat de Afdeling bestuursrechtspraak deze mogelijkheid benut, is gelegen in de wens te innoveren bij de rechtsontwikkeling. De Afdeling hoopt dat het uitnodigen van ‘meedenkers’ leidt tot extra voorlichting over de bestuurlijke waarschuwing, waarmee zowel de staatsraad advocaat-generaal zijn voordeel kan doen in zijn – te nemen – conclusie, als de Afdeling bij het beantwoorden van de voorliggende rechtsvraag. Dat deze mogelijkheid bij de bestuurlijke waarschuwing wordt toegepast, komt omdat deze figuur in vele regelingen voorkomt op verschillende deelterreinen van het bestuursrecht.’

Reageren op de voorgelegde vragen? Dat kan hier, tot 20 oktober aanstaande.

 

 

Advertentie