De NOvA heeft het plan ingetrokken dat advocaten verplicht jaarlijks tien PO-punten per specialisatiegebied te vergaren. De orde geeft in plaats daarvan de voorkeur aan invoering van een verplicht zoekregister, waar consumenten kunnen zien welk specialisme een advocaat beheerst.

Het zogeheten PO-puntenplan werd dit voorjaar gepresenteerd en ging vervolgens in consultatie. Woensdag was het plan het voornaamste gespreksonderwerp tijdens de periodieke vergadering van het College van Afgevaardigden. De algemene raad van de NOvA blijkt inmiddels op andere gedachten gebracht. Waar aanvankelijk sprake was van ‘kwaliteitsbevorderende maatregelen’ staat nu transparantie voor de consument centraal.

Volgens Bernard de Leest, lid van de algemene raad, is het belangrijk dat er snel een zoekregister komt dat de consument helpt een passende advocaat te kiezen. ‘Het moet voor de rechtzoekende, met name de particulier en de MB’er, transparant zijn waarin een advocaat gespecialiseerd is. De rechtzoekende moet een keuze kunnen maken zodat hij bij de juiste advocaat terechtkomt.’ Het huidige systeem, via de website Advocatenorde.nl heeft deze functie niet. Het nieuwe zoekregister, waarin advocaten verplicht worden opgenomen, wordt via publiciteitscampagnes onder de aandacht van het publiek gebracht, zo is de gedachte.

Specialist

Hamvraag bij de inrichting van het ‘rechtsgebiedenregister’ is wanneer een advocaat zich specialist mag noemen. De algemene raad van de NOvA zegt zelf nog te twijfelen over het antwoord. Het legde het CvA drie scenario’s voor, maar voegde daar meteen aan toe ook andere oplossingen bespreekbaar zijn. Hier komen de PO-punten weer om de hoek kijken. Bij registratie wordt per rechtsgebied jaarlijks een aantal opleidingspunten verplicht gesteld. Afhankelijk van het gewenste scenario zijn dat er acht, tien of twaalf. Lidmaatschap van een specialisatievereniging is ook een vereiste.

Het blijft echter wel mogelijk een algemene praktijk te voeren. Advocaten die dat wensen kunnen zich als zodanig laten registreren, maar moeten niettemin wel opleidingspunten behalen. Dat wordt best een opgave, beseft ook algemeen deken Bart van Tongeren. ‘We vinden het te ver gaan om in één keer een eind te maken aan de algemene praktijk. Maar dat is op termijn wel de richting die we opgaan.’

Veelkoppig monster

In het CvA werd woensdag uiteenlopend gereageerd op de nieuwe lijn van de algemene raad. Algemeen wordt wel erkend dat het een ingewikkelde kwestie betreft, met name die van de generalisten. ‘Een veelkoppig monster’, in de woorden van de Amsterdamse advocaat Jaap van Slooten. ‘We kunnen ons niet permitteren dat er beroepsgenoten actief zijn die niet kunnen leveren wat ze beloven. Aan de andere kant kennen we ook litigation advocaten, die hebben in feite ook een algemene praktijk.’

Diverse fracties stellen vraagtekens bij het gebruik van opleidingspunten als graadmeter voor kwaliteit. Ervaring is zeker zo belangrijk. ‘Bij een register hoort een kwaliteitsstandaard en controle. Een cursus zegt mij geen fluit. Vlieguren dienen ook mee te tellen’, aldus de Zoetermeerse advocaat Fred Schalker. AR-lid De Leest is het daar overigens volmondig mee eens. Wat hem betreft is de peer review, die volgend jaar verplicht zijn intrede doet, een prima kwaliteitscontrole.

De algemene raad hoopt in december, bij de volgende CvA-vergadering, met een nadere uitwerking te komen van het plan voor het rechtsgebiedenregister.

Door Kees Pijnappels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie