Het afschaffen van hoger beroep in echtscheidingszaken en alimentatiekwesties is bespreekbaar, stelt bijzonder hoogleraar Advocatuur Diana de Wolff in NRC

Ze reageert daarmee op de commotie van afgelopen week over het plan in de begrotingsstukken van de Rechtspraak om het hoger beroep in echtscheidingszaken en alimentatiekwesties af te schaffen. Volgens De Wolff mag de ophef geen reden zijn het plan meteen te verwerpen. ‘Wel is het belangrijk goed na te gaan welke waarde het hoger beroep heeft voor het bereiken van een duurzame oplossing van familiegerechtelijke geschillen.’

De Wolff ziet graag dat er onderzoek wordt verricht naar de redenen dat mensen in een scheidingszaak doorprocederen. Daarbij zouden volgens haar ook familierechtadvocaten moeten worden betrokken. ‘Hoe zorgen zij dat verhoudingen tussen partijen al dan niet verharden? Hoe groot is hun invloed? En moeten deze advocaten zich bijvoorbeeld niet sterker richten op het bereiken van goede en duurzame oplossingen buiten de rechter om?’

De Wolff wijst daarbij ter illustratie op vechtscheidingen. ‘Hoger beroep is soms nodig om iets te herstellen dat in de eerdere procedure is misgegaan of iets aan te voeren dat over het hoofd is gezien. Dat geldt in familierechtzaken niet anders dan in andere geschillen. Maar juist daarbij zien we niet zelden mensen die hun communicatie hebben teruggebracht tot het dwarsbomen van de ander.’

Advertentie