GMW advocaten – opgericht in 1989 – is een Haags advocatenkantoor met een verscheidenheid aan hoogwaardige juridische specialismen. Voor het bereiken van hun doel: ‘de beste oplossing bereiken voor de cliënten’, maken de vakbekwame advocaten en staf gebruik van moderne technieken. Samen met In Eerste Aanleg is gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale rechtsgang.

GMW advocaten is als ketenpartner van meet af aan betrokken geweest bij het ontwikkelproces dat Aneto initieerde als testpartner voor de Rechtspraak. Gezamenlijk werkten zij sinds mei 2016 aan de ontwikkeling van de systeemkoppeling, het programma dat nu In Eerste Aanleg heet. Intussen zijn in mei 2017 de wetten voor digitaal procederen onder KEI aangenomen. De implementatie van de wetgeving voor de digitale rechtsgang treedt 1 september aanstaande gefaseerd in werking. Vanaf die datum ontstaat de verplichting om juridische gegevens over rechtszaken digitaal op te vragen, documenten rechtstreeks te versturen en te ontvangen, en digitaal te procederen.

GMW maakt gebruik van Dlex van Wolters Kluwer voor de workflow. Met In Eerste Aanleg verzekert GMW zich, als innovatief en betrokken advocatenkantoor met een bloeiende procespraktijk, van toegang tot de digitale rechtsgang.

Naast GMW advocaten mag In Eerste Aanleg ook Barents Krans, Blenheim Advocaten, Univé, de Kempenaer Advocaten, Streefkerk en een tiental andere kantoren evenals de gebruikers van Cicero Law Pack tot hun klantenkring rekenen.

Advertentie