De diversiteitsreligie stoomt lekker door. Dit keer via de inbox van alle advocaten in Ontario, Canada die aangesloten zijn bij de verzender van de email, The Law Society of Upper Canada. Een soort Orde van Advocaten dus, een zelf-regulerend netwerk waar advocaten terecht kunnen voor scholing en collectieve belangenbehartiging.

Die advocaten zijn nu via e-mail opgeroepen om “Nieuwe verplichtingen voor 2017” aan te gaan, aldus het onderwerp van de brief. En: “Acties die u geacht wordt te nemen.” Alle advocaten, stond er, moeten een principeverklaring voorbereiden en indienen, met als strekking dat ‘we gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit waarderen en promoten’.

Lees verder bij TPO.

Advertentie