De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten.

Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij.

Lees verder bij Van Iersel Luchtman Advocaten.

Advertentie