Het is een beetje stil geworden rondom de Salduz praktijk, de bijstand van de raadsman tijdens het politieverhoor. Op 27 februari 2017 is de Wet raadsman bij politieverhoor in werking getreden en het valt nog te bezien of er gelet op de karigheid van de gefinancierde rechtsbijstand nog voldoende advocaten overblijven om verdachten daadwerkelijk tijdens de politieverhoren bij te staan.

‘Nu het meer formeel getinte processuele gekrakeel over de vraag of de advocaat op grond van de Straatsburgse jurisprudentie nu wel of niet bij het verdachtenverhoor mag zijn, is verstomd, komt het erop aan dat er een cultuuromslag gaat plaatsvinden zowel bij de advocatuur als bij de politie’

Lees verder bij NJB.

Advertentie