De Rechtspraak heeft deze week de mogelijkheid tot inzage van juridische bronnen aan het uitsprakenregister toegevoegd. Als in een uitspraak internationale verdragen, wetteksten of Europese regelgeving worden genoemd, zijn deze met een enkele muisklik in te zien. Zo is het idee.

‘Door deze “verrijkte uitspraak” aan te bieden wordt de (vaak complexe) juridische achtergrond van een rechterlijke beslissing beter zichtbaar,’ aldus de Rechtspraak.

Beschikbaarheid

De uitspraken inclusief verwijzingen naar juridische bronnen zijn op te vragen door binnen een uitspraak op verrijkte uitspraak te klikken. De ‘gewone’ officiële uitspraak zonder hyperlinks blijft ook beschikbaar.

[tekst loopt door onder afbeelding] 

Mogelijkheden

Na het volgen van de verrijkte uitspraak hyperlink wordt onderstaand scherm zichtbaar. Vanuit daar is het mogelijk om te kiezen voor het document met links, het oorspronkelijke document met ‘platte tekst’, een permanente link (het ECLI-nummer en webadres met deeplink) en objectinformatie, zoals instantie, documenttype en datum. Verder kan er in de tekst op artikel 422 lid 2 Sv worden geklikt.

[tekst loopt door onder afbeelding] 

Jurisprudentielijst

Na het klikken op het wetsartikel verschijnt een lange lijst met jurisprudentie met betrekking tot 422 Sv. Ook zijn onder ‘uitgaande relatie’ twee overheidspublicaties zichtbaar. Een klik op ‘oorspronkelijk document’ levert een doorverwijzing op naar de inhoudelijke tekst van het wetsartikel op wetten.overheid.nl.

[tekst loopt door onder afbeelding] 

Toegevoegde waarde

De vraag is in hoeverre het nieuwe register met het oog op bijvoorbeeld de lange lijst jurisprudentie nu echt duidelijkheid biedt. Voor de leek lijkt het nieuwe register in ieder geval van weinig toegevoegde waarde, de informatie is te abstract. Ook advocaten moeten alsnog veel zoeken om bij de juiste informatie terecht te komen.

Sylvia Kuijsten

Advertentie