De NOvA reageert teleurgesteld op het voornemen van het kabinet Rutte III om de bezuinigingen op de rechtsbijstand door te zetten. ‘Dit is een uitermate tegenvallende uitkomst van jaren overleg,’ aldus de orde.

Door het stelsel van rechtsbijstand te herzien binnen de bestaande budgettaire kaders wordt geen recht gedaan aan het tussenrapport van de commissie Van der Meer, meent de NOvA. ‘In dit tussenrapport wordt aangegeven dat er thans sprake is van een ontoereikende puntentoekenning en dat de door de commissie Wolfsen voorgestelde inkomensschaal met het huidige vergoedingenniveau niet haalbaar is. Door niet te investeren in het stelsel wordt de duurzaamheid op lange termijn ondergraven.’

Asielaanvragen

De NOvA noemt het verder opmerkelijk dat bij asielaanvragen geen rechtsbijstand (door een advocaat) meer zal worden toegestaan. Enkel wanneer de asielzoeker een afwijzing op de eerste aanvraag in het vooruitzicht heeft, heeft hij recht op rechtsbijstand. ‘Het gevolg daarvan is dat meer aanvragen om asiel mogelijkerwijs ten onrechte worden afgewezen. De rechtszekerheid van de asielzoeker bij de initiële asielaanvraag is niet langer geborgd,’ concludeert de orde.

De vergoeding van rechtsbijstand in een herhaalde aanvraag wordt bij afwijzing slechts beloond met twee punten. Dat dekt volgens de NOvA geheel niet de hoeveelheid werkzaamheden die advocaten in dergelijke procedures verrichten. ‘Afschaffing van de vergoeding voor rechtsbijstand in opvolgende aanvragen brengt het reële risico met zich mee dat vreemdelingen wier eerste aanvraag werd afgewezen, geen rechtshulpverlener meer zullen vinden die bereid is hen bij te staan om hun “arguable claim” te laten toetsen.’

Advertentie