De Raad van Discipline te Amsterdam heeft een advocaat per direct voor onbepaalde tijd geschorst. Hij was langdurig afwezig zonder een adequate waarnemingsregeling en daarnaast onbereikbaar voor de deken. 

Het kantoor van de advocaat is officieel gevestigd in Amsterdam. Eind 2015 heeft hij aan de Nederlandse orde van advocaten laten weten per januari 2016 met zijn praktijk te verhuizen naar Rotterdam. Hij bleef echter wel ingeschreven staan bij de Amsterdamse orde. Op het verzoek van de deken om dit recht te zetten, werd door de advocaat niet gereageerd. Ook op de aankondiging van de deken voor een kantoorbezoek bleef reactie uit.

Volgens de raad belemmerde de advocaat de deken in zijn toezichthoudende taak door niet te reageren op correspondentie. Daarnaast was het voor de deken onduidelijk in hoeverre en op welke locatie de advocaat nu precies kantoor hield.

Begin juli 2017 bezocht een stafmedewerkster van de deken het kantooradres van de advocaat in Amsterdam. Daaruit bleek dat de advocaat zijn kantoorruimte voor langere periode onbeheerd achterliet en daarnaast de sleutel had overhandigd aan derden. Deze hadden de ruimte niet goed afgesloten, waardoor onbevoegden zichzelf toegang hadden kunnen verschaffen tot het kantoor en dossiers in hadden kunnen zien.

Voor de raad genoeg reden om de advocaat per direct voor onbepaalde tijd te schorsen. ‘Verweerder geeft geen blijk van het behoorlijk kunnen uitoefenen van zijn praktijk,’ aldus de raad. ‘Ook is er geen aanleiding te veronderstellen dat dit op korte termijn wel het geval zal zijn.’

Advertentie