Een betere tbs leidt tot minder verdachten die weigeren mee te werken aan gedragskundig onderzoek. Dat stelt strafpleiter en tbs-specialist Job Knoester. ‘Het systeem moet aantrekkelijker worden voor verdachten.’

Knoester is het eens met rechter Han Jongeneel dat niet meewerken aan tbs-onderzoek verkeerd kan uitpakken voor verdachten. Maar hij mist wat het meest effectief zou zijn om het aantal weigeraars terug te dringen en daarmee de instroom in tbs te vergroten.

‘Het tbs-systeem en het klimaat daaromheen zal nog meer verbeterd moeten worden om advocaten meer handvatten te geven cliënten positievere dingen te vertellen over tbs,’ stelt Knoester.

Aantrekkelijker

Er ligt een rol voor de Rechtspraak, het OM, tbs-klinieken en de wetgever om tbs aantrekkelijker te maken voor verdachten. Ook wil Knoester een moreel appel doen op de samenleving. ‘Als politiek en samenleving op ieder incident reageert met massale beschimpende en bijna agressieve emotie die uiteindelijk leidt tot wetgeving met nog meer repressie moet niet gek worden opgekeken dat verdachten die maatregel willen ontlopen,’ meent Knoester.

Onderzoek

Knoester plaatst nog kanttekeningen bij het onderzoek dat Jongeneel deed voor zijn opinie op advocatenblad.nl. In ruim de helft van de zaken die Jongeneel onderzocht werd toch tbs opgelegd ondanks een weigerachtige verdachte. Knoester vraagt zich af of deze conclusie wel representatief is.

‘Het grootste deel van deze uitspraken wordt niet gepubliceerd,’ zegt Knoester. In zijn eigen praktijk en in die van andere tbs-specialisten ziet Knoester dat een strategie om niet mee te werken aan rapportages om tbs te voorkomen vrijwel altijd succesvol is. Maar, zegt Knoester ook: ‘Een ‘weigeradvies’ door tbs-specialisten maar in weinig wordt zaken als kansrijk wordt gezien. In de media lijkt hier een vertekend beeld over te zijn.’

Advertentie