Het Europese merkenrecht is grondig gereviseerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Het tweede deel van het Toepassingsreglement bij de Europese Merkenverordening op 1 oktober 2017 in werking getreden, waarmee het Europese Merk weer helemaal futureproof moet zijn. Voor een volledig beeld van de veranderingen moeten we een jaar terug in de tijd.

De taksen voor Europese merkaanvragen en opposities zijn per 23 maart 2016 verlaagd. Mits de deposant zich een beetje inhoudt met het aantal klassen waarvoor hij het merk aanvraagt, want nu geldt: hoe meer, hoe duurder.

Warenlijst

Verder zijn de teugels aangehaald op het gebied van de toelaatbare termen in een warenlijst en de uitleg van die warenlijst. Waar men vroeger alle producten die tot een bepaalde warenklasse behoorden kon claimen, is het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nu overgegaan op ‘what you see, is what you get’. Staat een bepaald product niet letterlijk genoeg in de warenlijst, dan is er ook geen merkbescherming voor. Voor merkengemachtigden dus een extra uitdaging. Zeker als het gaat om het voorspellen van toekomstige productontwikkelingen in een bepaalde branche.

Een interessante wijziging (vanaf 1 oktober) is dat merken niet langer grafisch weergegeven hoeven te kunnen worden. Dit vereiste, dat al meer dan twintig jaar in de Europese Merkenwet stond, vormde in de praktijk een belemmering voor de registratie van nieuwe merksoorten zoals geurmerken, tastmerken en hologrammen. Natuurlijk moet uit het depot nog steeds onmiskenbaar duidelijk zijn welk merk geclaimd wordt, maar de tekst van de wet zal geen obstakel meer zijn.

Certificeringsmerk

Een andere modernisering heeft plaats op het gebied van collectieve merken. Het certificeringsmerk wordt ingevoerd: een merk dat wordt beheerd door één controlerende instantie, die de producten van aangesloten producenten beoordeelt en certificeert. Denk hierbij aan merken als NEN, Fairtrade en het Duitse TÜV.

Het EUIPO is al één van de meest efficiënt werkende merkeninstanties ter wereld. Dat zal niet minder worden met de aankomende verruiming van de mogelijkheid om documenten elektronisch in te dienen, en het afschaffen van bepaalde vertaaleisen.

Voor de merkenadviseur die graag naar Alicante afreisde is het tot slot jammer dat merkdepots per 1 oktober 2017 niet meer in persoon bij het Bureau afgeleverd mogen worden. Maar dat is een wijziging die we dan maar voor lief moeten nemen.

Peter van der Wees, partner merkenbureau Signify

Advertentie