Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is niet eerlijk over hoe het zaken over gezinshereniging behandelt. Want hoewel in uitspraken altijd staat dat de persoonlijke omstandigheden worden meegewogen, krijgen staten vaak automatisch gelijk.

Dat concludeert onderzoeker Eva Hilbrink van de Vrije Universiteit. Zij bestudeerde ruim tweehonderd rechterlijke uitspraken, en promoveert vrijdag op haar bevindingen. Het EHRM is de hoogste Europese rechter op het gebied van mensenrechten.

Het probleem speelt vaak in zaken waarin procedurele migratieregels zijn overtreden.

Lees verder bij het Nederlandsch Dagblad.

Advertentie