De staatscommissie parlementair stelsel heeft op 18 oktober 2017 met de publicatie van een probleemverkenning verslag uitgebracht van de eerste fase van haar werkzaamheden.

De staatscommissie heeft een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van de Nederlandse parlementaire democratie. De commissie keek daarbij zowel naar de ontwikkeling van het Nederlandse parlementair stelsel als naar belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop het parlementair stelsel functioneert.

De centrale vraag daarbij is: in hoeverre is ons parlementaire stelsel in staat om in een veranderende maatschappelijke omgeving adequaat te blijven functioneren om daarmee fundamentele democratische waarden tot uitdrukking te brengen?

Lees verder bij NJB.

Advertentie