De Commissie Van der Meer stelt voor meer punten toe te kennen voor veel toevoegingszaken. Voor echtscheidingen zouden standaard dertien punten moeten worden toegekend, aan te vullen met vier punten als sprake is van kleine kinderen. Op dit moment is dat zeven punten. Voor de invoering van trajecttoevoegingen is onvoldoende grond.

De commissie onderzocht honderdduizenden zaken en komt tot de conclusie dat toevoegingsadvocaten vaak meer uren besteden dan ze krijgen toegekend. In algemene zin zou de puntentoekenning met bijna 50 procent moeten worden verhoogd. De verschillen tussen de rechtsgebieden zijn echter groot. Vooral in het personen- en familierecht is de puntentoekenning onder de maat. In strafzaken (voor de politierechter), bestuurszaken en asielzaken is de puntentoekenning wel reëel.

Zaakcodes

De commissie heeft alle zaakcodes tegen het licht gehouden en van een nieuw voorstel voorzien. Het gegeven dat één punt gelijk staat aan een uur werk, blijft overeind. Een standaard ontslagzaak zou elf punten moeten krijgen, dat is nu zeven.  Erfrechtzaken zouden van twaalf naar 25 punten moeten gaan. Huurgeschillen, nu doorgaans negen punten waard, zouden met vijftien punten of meer moeten worden beloond. Mediationzaken zouden standaard tien punten moeten krijgen. Verbintenissenrecht, nu doorgaans gewaardeerd met elf punten, kunnen stijgen tot negentien punten, afhankelijk van de code.

Extra uren

Voor strafzaken stelt Van der Meer voor de meeste zaakcodes geringe puntenverhogingen voor. Hij adviseert een nieuwe commissie in te stellen die nieuwe criteria opstelt voor de toekenning van extra uren. De huidige gang van zaken wordt gezien als ernstige tekortkoming in het stelsel. Het liefst had Van der Meer zelf nieuwe criteria opgesteld, maar de materie was dermate complex dat hij in tijdnood kwam. De commissie adviseert wel een maximum te stellen aan het aantal onbetaalde uren, het zogeheten gat tussen forfait en extra-urentoekenning.

In asielrecht- en vreemdelingenrechtzaken worden amper puntenverhogingen, en soms zelfs verlagingen, voorgesteld.

Tijdsbesteding

De gemiddelde tijdsbesteding per zaak is onderzocht door het Amsterdamse bureau Cebeon. Dat constateert grote verschillen tussen het aantal punten en de hoeveelheid werk. Grootste uitschieter is de echtscheiding met nevenvordering, zaakcode P010. Die levert tien punten op, maar vergt gemiddeld 21,5 uur werk. Een strafzaak bij de meervoudige kamer (S050) staat voor acht punten, maar kost gemiddeld bijna veertien uur. Een geschil verbintenissenrecht (O030) vergt gemiddeld bijna zestien uur, terwijl er elf punten worden toebedeeld.

De commissie zegt onvoldoende grond te zien voor de introductie van de zogeheten trajecttoevoeging, een voornemen van het oude kabinet. Van de veronderstelde stapeling van procedures bij echtscheiding, asiel en multiproblematiek is geen sprake, stelt de commissie.

Laatste update: 26 okt, 15:30 uur

Zie ook het eerder bericht over het eindrapport van de Commissie Van der Meer

 

Advertentie