De NOvA ziet in het eindrapport van de Commissie Van der Meer erkenning voor zijn jarenlange strijd tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand. ‘We voelen ons gesteund in onze opvatting dat er geïnvesteerd moet worden in het stelsel’, zegt algemeen deken Bart van Tongeren in een reactie.

Volgens de NOvA is nu feitelijk vastgesteld dat een groot deel van de werkzaamheden van advocaten al jarenlang niet wordt vergoed en dat advocaten onderbetaald worden. Van Tongeren: ‘De advocatuur heeft de afgelopen jaren een bittere nasmaak overgehouden aan de opeenstapeling van bezuinigingen binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Het eindrapport geeft aan dat het noodzakelijk is de puntentoekenning weer in balans te brengen. Ik hoop dat het eindrapport van de Commissie Van der Meer een opmaat zal zijn naar een duurzaam toekomstbestendig stelsel dat bovendien kan meebewegen met ontwikkelingen in wet- en regelgeving’.

 

Advertentie