Hoewel CDA’er Ferdinand Grapperhaus de advocatuur het beste kent, heeft de beroepsgroep in de komende kabinetsperiode vooral te maken met de minister zonder portefeuille Sander Dekker (VVD).

Vandaag wordt Dekker beëdigd als Minister voor Rechtsbescherming bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In zijn takenpakket zijn de meeste onderwerpen opgenomen die van belang zijn voor de advocatuur. Zo draagt de minister zonder portefeuille vanaf vandaag verantwoordelijkheid voor de juridische beroepen, de Raad voor de rechtspraak en rechtsbijstand. Ook sanctiebeleid, waaronder tbs, zijn aan minister Dekker toebedeeld.

Daarnaast staan de meeste rechtsgebieden in de kolom van Dekker: privaatrecht (inclusief personen- en familierecht), burgerlijke rechtsvordering, de faillissementswet, de algemene wet bestuursrecht, de auteurswet, wet op de kansspelen en de bescherming van persoonsgegevens.

Justitie en Veiligheid

De wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering liggen bij beide ministers. Grapperhaus houdt zich verder bezig met de politie en het OM, het Wetboek van Strafrecht en de wet Wapens en munitie. Onderwerpen als terrorismebestrijding, drugsbeleid, de criminaliteitsaanpak van mensenhandel en prostitutie en uitlevering komen op het conto van de Minister van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus zal daarnaast het NFI en de MH17-strafzaak op zich nemen. Immigratie is neergelegd bij staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

Grondwet

De oud-advocaat vatte woensdag zijn werkverdeling met Dekker samen met: ‘Ik ben verantwoordelijk.’ De Eerste Kamer had vragen gesteld over de duobanen op verschillende ministeries. Artikel 44 van de Grondwet bepaalt  dat slechts één minister de leiding over een departement kan hebben. Het nieuwe kabinet laat weten dat het niet de bedoeling heeft meerdere kapiteins op een schip te hebben. De ministers ‘voor’  laten de eindverantwoordelijkheid van het ministerie aan de ministers ‘van’.

Advertentie