De Raad van Discipline in Den Haag heeft een advocaat geschrapt van het tableau. Ze maakte zich onder andere schuldig aan oplichting van cliënten en verduistering van gelden. Door het gerechtshof in Den Haag werd ze voor deze feiten in februari 2017 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden.

De 57-jarige advocaat ging tussen april 2008 en juni 2012 meerdere malen in de fout. Ze vervalste onder andere beschikkingen van de rechtbank en brieven van de Raad van State en liet cliënten in totaal ruim vier miljoen euro op de bankrekeningen van haar kantoor storten. Het geld gebruikte ze voor privé-uitgaven, waaronder een boot en een poppenhuis. Ook betrok ze medewerkers van haar kantoor bij de frauduleuze handelingen.

Volgens de raad heeft de advocaat door haar handelen het vertrouwen van haar cliënten ernstig beschaamd en handelde ze in strijd met de kernwaarden van de advocatuur. Hoewel de advocaat zich niet neerlegde bij de beslissing van het gerechtshof, is er volgens de raad geen reden om het oordeel van de Hoge Raad af te wachten. ‘Dat zou niet afdoen aan de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van haar handelingen.’

Volgens de raad toonde de vrouw ter zitting geen enkel besef van haar verantwoordelijkheid als advocaat en valt in de toekomst geen verbetering te verwachten. Een schrapping is daarom op zijn plaats. De advocaat had zich overigens eerder zelf al uitgeschreven.

Advertentie