In de afgelopen weken was Nederland geschokt door de verdwijning van Anne Faber. Ze fietste in de stromende regen door de bossen bij Zeist maar kwam nooit op haar bestemming aan. Aanwijzingen leidden naar Michael P. die werd behandeld in een forensisch psychiatrische afdeling.

In de huidige forensische praktijk speelt het onderzoek pro justitia een grote rol. De rechter wil zich door gedragsdeskundigen laten informeren over een aantal vragen: is er sprake van een stoornis? Zo ja, is er dan een relatie tussen deze stoornis en het gepleegde delict? Ook laten rechters zich informeren over de risicoanalyse en het risicomanagement.

‘De vraag is of het nog wel van deze tijd is om de stoornis in deze vraagstelling zo centraal te stellen,’ aldus Wim Canton, forensisch psychiater.

Lees verder bij Ivoren Toga.

Advertentie