Uit persoonlijkheidsonderzoek onder de jonge balie blijkt dat advocaten relatief hoog scoren op de dimensie ‘neuroticisme’ van de Big Five.

Bij het Jonge Balie Congres 2017 presenteert Andreas Wismeijer de uitslag van persoonlijkheidsonderzoek onder de jonge balie. De antwoorden van 440 advocaten met nul tot zeven jaar werkervaring zette Wismeijer af tegen ‘de gemiddelde Nederlander’.

Wismeijer gebruikte de vijf dimensies waarmee het karakter, of de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden: neuroticisme, extraversie, openheid voor nieuwe ervaringen, altruïsme en consciëntieusheid. Deze vijf domeinen kennen zes facetten. Zo zijn medeleven en bescheidenheid facetten van de dimensie altruïsme.

Vergeleken met de ‘gemiddelde Nederlander’ scoren de jonge advocaten lager op openstaan voor nieuwe ervaringen en altruïsme. Ook zelfdiscipline is bij de algemene populatie hoger. De score voor neuroticisme blijkt onder advocaten relatief hoog.

Advertentie