Het nieuwe kabinet trekt zes wetsvoorstellen in die op de stapel lagen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Dat blijkt uit een brief van minister-president Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Zo zijn de wetsvoorstellen rondom echtscheiding zonder rechter (Kamerstuk 34 118), informatievergaring in civiele zakenĀ (Kamerstuk 33 079) en het enkelvoudig hoger beroep in kantonzaken (Kamerstuk 33 316) voorlopig van tafel.

Ook de plannen over de wijziging van de regeling schorsing voorlopige hechtenis (Kamerstuk 32 882), de versterking van het presterend vermogen van de politie (Kamerstuk 33 747) en de eigen bijdrage aan de kosten van strafvordering en slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067) vinden tot nader order geen doorgang.

 

Advertentie