Het Compendium Burgerlijk Procesrecht: wie haalde zijn tentamen er niet mee? Voor procederen in zaken rondom KEI is er alvast een aparte uitgave.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Met het programma Kwaliteit en Innovatie is het Compendium Burgerlijk Procesrecht aan een nieuwe, 21e druk toe. Vooruitlopend op die uitgave is hoofdstuk 6a over KEI alvast aangepast en apart gepubliceerd als supplement bij de 20e druk. Robert Hendrikse, advocaat bij Van Doorne en docent nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam (tevens een van de auteurs van de Kroniek Burgerlijk Procesrecht in dit nummer) zorgde voor de aanvulling en actualisatie van de tekst.

Het resultaat kreeg de naam Compendium Burgerlijk Procesrecht – Procederen in KEI-zaken (2017, Wolters Kluwer). Nu KEI gefaseerd wordt ingevoerd, zal de praktijk waarschijnlijk enkele jaren met twee regimes te maken krijgen: wat geldt in KEI­-zaken en wat in niet­-KEI­-zaken. Deze uitgave bevat een geïntegreerde wettekst van de beide Rv’s. Zo is in één oogopslag duidelijk wat wanneer van toepassing is. In cursief staan de wijzigingen op grond van de KEI­-wetgeving. Wat geldt in niet­-KEI­-zaken is doorgehaald, maar nog wel leesbaar.

Advertentie