Welk beeld geeft Hollywood van het rechtssysteem? Hoe verandert het mogen tonen van beelden in de rechtszaal het procesrecht? En wat is in algemene zin de functie van beelden bij juridische communicatie?

Door Sylvia Kuijsten

In Beeldvorming voor rechtsvorming – Hoe het recht in beeld wordt gebracht (2017, Boom juridisch), ontstaan onder redactie van Inge van der Vlies, voormalig hoogleraar Staats­ en Bestuursrecht, Kunst en Recht, beschrijven zes auteurs verschillende aspecten van de rol van beeld in het recht.

In het eerste deel van de bundel komen de ontwikkeling van beeldtaal en het gebruik daarvan in de rechtszaal aan bod. De tweede helft omvat de visie op het recht in films en tv­series.

Hoewel in de inleiding wordt gepoogd een overzichtelijke weergave van de inhoud van het boek te geven, oogt het geheel rommelig. De rode draad ontbreekt. Een vreemde eend in de bijt vormt het hoofdstuk over tolken in de rechtszaal. Enkel écht interessant zijn hoofdstuk drie (‘beeldgebruik in een eerlijk proces’) en vijf (over Law & Order en NCIS als geloofwaardige fictie). Daarmee is het idee van het boek interessanter dan de uitwerking.

Advertentie