De Hoge Raad introduceerde in februari van dit jaar de mogelijkheid om na bevrijdende verjaring een schadevergoeding of teruglevering te vorderen. Daarmee lijkt de verjaringstermijn om op te treden te zijn opgerekt van twintig  jaar naar veertig jaar.

Deze mogelijkheid was nog niet eerder in de rechtspraak aan bod gekomen. Het arrest van de Hoge Raad liet ook nog veel vragen onbeantwoord. Het is daarom nog grotendeels onduidelijk wat de gevolgen van het arrest zijn. Nu is een eerste vonnis van de rechtbank Rotterdam verschenen die over een dergelijke vordering heeft geoordeeld.

Lees verder bij Verjaringsadvocaat.

Advertentie