De Bredase advocaat die sinds 21 juli in bewaring zit op verdenking van wapen- en drugshandel, heeft nog 28 weken onvoorwaardelijke schorsing tegoed. Dat blijkt uit drie beslissingen van het Hof van Discipline.

De advocaat was in drie tuchtzaken in appel gegaan tegen schorsingen van de Raad van Discipline, maar trok deze beroepen weer in. Het gaat om onvoorwaardelijke schorsingen van eenmaal twee weken en tweemaal dertien weken. De schorsingen werden opgelegd voor onder andere nalatigheid bij een echtscheidingszaak en slecht opgeborgen strafdossiers.

Op 10 september werd de advocaat al voor onbepaalde tijd geschorst. Het verzoek tot schorsing werd ingediend door Lex Lensink, de deken van de Orde van advocaten in Zeeland-West-Brabant, omdat volgens hem een ernstig vermoeden was gerezen dat de strafrechtadvocaat zijn praktijk niet behoorlijk kan uitoefenen, mede met het oog op diens verslavingsproblematiek.

De inhoudelijke behandeling van zijn zaak staat op de planning voor begin 2018. De 28 weken schorsing zullen ingaan op het moment dat de schorsing voor onbepaalde tijd is opgeheven.

De beslissingen van het hof zijn hier, hier en hier te vinden.

Advertentie