Stichting LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor gewelds- en zedenslachtoffers, juicht toe dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten treden. Tegelijkertijd roept de organisatie op goed na te denken alvorens de publiciteit op te zoeken.

‘Binnen het rechtsbestel past het niet om beschuldigingen in de media neer te leggen en daarbij gedetailleerd verslag te doen van wat er allemaal is gebeurd,’ zegt de stichting in een persbericht. ‘Dit bemoeilijkt namelijk op ernstige wijze nader onderzoek door de rechter, maar ook van de politie en het Openbaar Ministerie.’

Zowel slachtoffers als journalisten zouden volgens de organisatie goed na moeten denken over deze gevolgen, zeker als het slachtoffer nog zijn recht wenst te halen. De campagne #metoo vormt daarbij een schoolvoorbeeld, ‘getuige de vele verklaringen die wij inmiddels hebben gezien in de media’.

Verkleinen onderzoekskansen

LANGZS stelt dat veel journalisten zich onvoldoende bewust zijn van de eventuele gevolgen van hun berichtgeving. ‘De politie adviseert in de beginfase van het onderzoek vaak om niet met derden over de zaak te spreken om te voorkomen dat verhalen van slachtoffers (mede) zijn vormgegeven door verhalen van andere slachtoffers. Door een zaak in een krant of op een televisieprogramma tot in detail te bespreken, verkleint het slachtoffer daarmee onderzoekskansen.’

De media hebben daarin volgens LANGZS een eigen verantwoordelijkheid. ‘Laat u als journalist daarom voorlichten door een deskundige slachtofferadvocaat,’ adviseert ze de beroepsgroep.

Advertentie