Zijn we klaar voor de massaschade regelende rechter? Die vraag rijst bij bestudering van het wetsvoorstel dat ons arsenaal uitbreidt met een collectieve schadevergoedingsactie (KII 2016/17, 34 608).

We hebben al lang een collectieve actie-mogelijkheid (art. 3:305a BW), maar kunnen langs die weg geen schadevergoeding vorderen (lid 3). Zo’n collectieve schadevergoedingsactie is bijvoorbeeld een remedie tegen ‘rationele apathie’ (individuele eisers dienen geen claim in, bijvoorbeeld omdat hun schade te gering is (neem strooischade door een verboden kartel). Dat in deze leemte wordt voorzien, is daarom goed nieuws.

Lees verder bij NJB.

Advertentie