De Haagse raad van discipline heeft een Rotterdamse advocaat berispt, omdat hij in een echtscheidingsprocedure met twee betrokken minderjarige kinderen sprak.  

De kinderen van elf en twaalf jaar oud hadden volgens de cliënte van de advocaat veel vragen over de echtscheiding. Ze wilde daarom graag een gesprek tussen hen en de advocaat. Hij stemde hiermee in.

Tuchtrechtelijk verwijtbaar, volgens de raad. Gezien de leeftijd van de kinderen en de spanningen rondom de omgangsregeling tussen de vrouw en haar ex-man had de advocaat moeten afzien van een gesprek. Ook rekent de raad het de advocaat aan dat hij de wederpartij niet op de hoogte bracht van het contact. Daar komt bij dat diens toestemming niet is gevraagd.

Volgens de raad schaadt de advocaat daarmee niet alleen de belangen van de wederpartij, maar mogelijk ook die van de kinderen. Zij mogen geen ‘speelbal’ worden in de procedure. Reden genoeg voor een berisping.

Advertentie