Je kunt niet twee keer voor dezelfde kwestie een maatregel opgelegd krijgen, dat is bekend. Maar wat als klager de klacht had ingetrokken voordat er een beslissing was genomen? Of als het gaat om nieuwe klachten over oude feiten?

Mr. X trad op voor een man in een echtscheidingsprocedure. Zij stelde in een processtuk dat diens vrouw een buitenechtelijke relatie had met haar advocaat/fiscalist (dus niet haar echtscheidingsadvocaat). Die fiscalist was daar niet blij mee – volgens hem leed hij zowel privé als zakelijk schade door de beschuldiging van overspel.

De fiscalist klaagde onder andere hierover bij de deken in Den Haag. Mr. X voerde verweer, en daarna trok de fiscalist zijn klacht in, onder andere omdat hem, zo zei hij, nu was gebleken dat mr. X mogelijk niet haar eigen visie, maar die van haar cliënt in het processtuk had verwoord. Die intrekking vond plaats op 1 april 2017.

Wat zal hij woest zijn geweest toen vrijwel direct daarna de cliënt van mr. X een klacht tegen hém indiende. Op 4 april liet hij weten dat hij dan ook zijn klacht wilde doorzetten. Maar dat ging niet meer…

Volgens de voorzitter van de Haagse raad van discipline had klager het recht prijsgegeven om opnieuw over hetzelfde feitencomplex te klagen. Een intrekking van een klacht is een definitieve rechtshandeling waarop je niet meer kunt terugkomen. De advocaat tegen wie de klacht gericht is moet erop kunnen vertrouwen dat hij zich niet opnieuw hoeft te verantwoorden. Spijt of geen spijt, de klacht was volgens de voorzitter kennelijk niet-ontvankelijk.

De Haagse raad publiceerde deze week nog een zaak in de ne bis in idem-sfeer. In die zaak had een mevrouw klachten over de dienstverlening van haar advocaat in een geschil met haar benedenbuurvrouw. De tuchtrechter had daarover een beslissing was genomen (kennelijk ongegrond; het verzet daartegen was ongegrond). Vervolgens diende mevrouw nieuwe klachten in over de dienstverlening in dezelfde zaak. Ook die klachten werden niet-ontvankelijk verklaard met het argument dat je niet twee keer kunt klagen over hetzelfde feitencomplex.

Een advocaat mag erop rekenen dat klachten over zijn dienstverlening in één keer worden ingediend. Dat is ook een legitiem belang van dekens en tuchtrechter, en een beginsel van goede procesorde, aldus de Haagse raad. Nieuwe klachten over hetzelfde feitencomplex worden alleen in behandeling genomen als het onmogelijk was die in de eerste procedure mee te nemen.

Deze mevrouw had overigens geprobeerd die nieuwe klachten op het laatst nog in de eerste procedure in te brengen. Daarop had de tuchtrechter gezegd dat zij maar opnieuw bij de deken moest aankloppen als zij daarover een oordeel wilde. Dat was dus achteraf gezien niet zo’n handige overweging. De verzettermijn in deze zaak loopt nog.

Advertentie