‘De gevangenis is geen welzijnsinstelling, maar ook geen middeleeuwse kerker.’ Dat zei minister Sander Dekker van Rechtsbescherming donderdagochtend tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het gevangeniswezen.

Het doel van een gevangenisstraf blijft straffen, zei Dekker tijdens zijn eerste kameroverleg over het gevangeniswezen. Straffen is vooral ‘genoegdoening in de richting van slachtoffers’, zei hij. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat het recidivegevaar ‘zo klein mogelijk is’ als gedetineerden weer naar buiten komen.

Vanuit de Tweede Kamer werd donderdag aangedrongen op een betere begeleiding van gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. GroenLinks pleitte voor een screening van alle gedetineerden, ook de kort gestraften. Nu wordt de helft van de gevangenen zonder begeleiding weer de samenleving in gestuurd. ‘Onaanvaardbaar,’ meende fractiewoordvoerster Kathalijne Buitenweg.

Volgens SP-woordvoerder Michiel van Nispen zijn er goede resultaten geboekt met een snelle begeleiding aan het begin van de detentie in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Ook het CDA wil meer aandacht voor resocialisatie van gedetineerden. Dan zal wel de werkdruk voor de reclassering en gevangenisbewakers omlaag moeten. ‘Het personeel loopt nu op zijn tandvlees,’ zei CDA-fractielid Madeleine van Toorenburg. Ze verwacht dat het extra geld uit het regeerakkoord voor de strafrechtketen ook bij de reclassering en het gevangenispersoneel terecht komt.

Minister Dekker bevestigde dat. Hij is voorstander van meer milieuonderzoeken onder verdachten, zodat de achtergronden van strafbaar gedrag beter duidelijk wordten Een rechter kan dan vaker trainingen opleggen, zodat een verdachte  ‘van zijn slechte gedrag afkomt’. ‘We moeten slimmer straffen’, meende Dekker.

VVD-woordvoerder Foort van Oosten vindt het goed dat gevangenen ‘een beetje fatsoenlijk terugkeren in de samenleving’, maar hij wil dat de nadruk blijft liggen op straf en vergelding. Gevangenen die betrokken zouden zijn bij het binnensmokkelen van drugs of andere spullen zouden sneller onder een verzwaard regime geplaatst moeten worden. Experimenten in PI’s met meer gezonde voeding voor gedetineerden, vindt hij ongewenst.

Advertentie