Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming trekt geen extra geld uit voor de gefinancierde rechtsbijstand. In een brief aan de Tweede Kamer doet hij een beroep op alle betrokken organisaties om gezamenlijk het stelsel te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders.

Dekker schrijft maandag in zijn brief dat hij in overleg met alle betrokkenen in de komende zes maanden tot bruikbare voorstellen wil komen om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te herzien. Binnen de kaders van het regeerakkoord moet worden bewerkstelligd dat de rechtzoekende een snelle, laagdrempelige en adequate oplossing van zijn juridische probleem krijgt en de rechtsbijstandsverlener een adequate vergoeding ontvangt, zo schrijft de VVD-minister.

Commissie-Van der Meer

De brief van Dekker is een reactie op het rapport van de commissie-Van der Meer. Die oordeelde onlangs dat het stelsel dringend groot onderhoud nodig heeft. De puntentoekenning komt in veel gevallen niet overeen met de werkelijk gemaakte uren door advocaten. In totaal is jaarlijks € 127 miljoen extra nodig om het gat te dichten, stelt de commissie.

Dekker gaat daar niet op in. De noodzakelijke aanpassingen van het stelsel moeten ‘binnen de – in internationaal perspectief overigens ruime – huidige budgettaire kaders worden vormgegeven’, stelt hij.  De minister zegt alle aangewezen partners te zullen betrekken bij het formuleren van nieuwe voorstellen. Mocht zijn aanpak onverhoopt niet lukken, dan zit er volgens Dekker niets anders op dan een keuze te maken uit een van de drie andere scenario’s die de commissie-Van der Meer heeft voorgesteld. Die kunnen onder meer leiden tot verlaging van het forfaitaire bedrag per toegevoegd punt.

VSAN

Advocaat Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, zegt ‘niet verrast maar wel bijzonder teleurgesteld’ te zijn over de brief van Dekker. ‘Het getuigt van kortzichtigheid. Het rapport van Van der Meer ondersteunt onze roep dat het al lange tijd niet goed gaat. Als het kabinet doorgaat met bezuinigen, wordt de rechtzoekende daar uiteindelijk de dupe van. Je ziet hetzelfde patroon in andere sectoren, zoals de zorg en de jeugdhulp. Overal waar herzieningen nodig zijn, wordt tegelijkertijd doorbezuinigd. Het is moeilijk om er niet cynisch van te worden.’ De VSAN houdt woensdag haar algemene ledenvergadering. Dan wordt ook gesproken over de gefinancierde rechtsbijstand.

NOvA

Algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA verwijt Dekker in een blog dat hij een adequate rechtsbijstand niet serieus neemt. ‘We hadden gehoopt dat het uitrookbeleid door de nieuwe minister van rechtsbescherming een halt zou worden toegeroepen. Dat is helaas niet het geval. Dat is goed nieuws voor het departement, straks is geen advocaat meer te vinden die het werk wil doen. Het budgetprobleem lost zich op deze manier vanzelf op.’

Van Tongeren vestigt nu zijn hoop op het parlement. De Tweede Kamer praat woensdag en donderdag over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens NRC Handelsblad komt de linkse oppositie dan met een gezamenlijk voorstel om wel extra geld uit te trekken voor de rechtsbijstand. Het is niet waarschijnlijk dat daarvoor een Kamermeerderheid te vinden zal zijn.

Bijgewerkt op 29 nov, 10.20 uur.

Advertentie