De rechtspraak gaat mee met de tijd. Om de rechtspraak eenvoudiger te maken, heeft men de oplossing onder meer gevonden in de digitalisering van de rechtspraak.

Sinds 1 maart 2017 is het digitaal procederen voor de Hoge Raad verplicht gesteld. Vanaf 1 september 2017 wordt u bij de rechtbanken Gelderland en Midden Nederland, verplicht om digitaal te procederen, bij de civiele vorderingsprocedure.

Dit nieuwe stelsel brengt de nodige wijzigingen met zich mee; de inleidende dagvaarding, de rolzitting (en wellicht ook de grosse) zijn verleden tijd. Het gegenereerde oproepingsbericht en de keuze om dit te laten betekenen zijn de praktijk.

Het nieuwe artikel 112 Rv geeft u de mogelijkheid om een procesinleiding op te stellen, via uw portal van de rechtspraak. U draagt vervolgens de verantwoording om, namens uw cliënt dit oproepingsbericht alsmede de procesinleiding, tijdig te bezorgen bij de wederpartij.

De wijze van bezorging is weliswaar vormvrij, de termijn echter niet, de bezorging dient te geschieden binnen twee weken, na de dag van indiening van de procesinleiding.

Indien u denkt tijd en kosten te besparen door te kiezen voor deze zelfstandige bezorging, heeft u dan ook stilgestaan bij de risico’s hiervan?

Naast het feit dat u het veel te druk heeft om termijnen van twee weken te bewaken, dient u ook de formaliteiten op het oproepingsbericht goed te controleren. En heeft u nu wel of niet het oproepingsbericht meegezonden? Heeft de wederpartij de stukken daadwerkelijk ontvangen? Uw inspanningen zijn voor niets geweest, als de wederpartij niet in het geding verschijnt. U zult deze alsnog moeten laten oproepen bij exploot, door de gerechtsdeurwaarder, conform art. 113 Rv. Wees u er zich bewust van dat alleen de oproeping door de gerechtsdeurwaarder ex art. 113 Rv, u een verstekvonnis kan opleveren. Dit is een groot verschil met de zelfstandige bezorging ex art 112 Rv, waar dit niet het geval is.

U kunt ook terstond voor zekerheid gaan, door de wederpartij meteen op een professionele wijze te laten oproepen, door de gerechtsdeurwaarder. Als expert, is de gerechtsdeurwaarder in staat om de oproeping zorgeloos voor u uit te voeren en u te adviseren. Ook na een bezoek ter plaatse, kan de gerechtsdeurwaarder u informeren, deze informatie kan mogelijk van toegevoegde waarde zijn voor het verloop van uw proces. De samenwerking met de gerechtsdeurwaarder betekent voor u niet alleen een gegarandeerde besparing van tijd, zorgen en druk, ook uw cliënt zal gerust zijn.

Caminada & van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders en Incasso
Ondernemingsweg 2D
2404 HN Alphen aan den Rijn
0172-44 36 34 (bel svp voor spoedzaken)
06-83 569 444 (24 uur bereikbaar)
[email protected]

Advertentie