De algemene raad van de NOvA wil toekomstige advocaten wel een ingangstoets laten afnemen, maar geen assessment. Dat staat in het plan voor de toekomstige beroepsopleiding, BA2020, dat wordt voorgelegd aan het College van Afgevaardigden.

Volgens de algemene raad is een brede basisopleiding nodig, die ook tegemoet komt aan de toenemende diversiteit binnen de balie. Per saldo hoopt de NOvA de vakbekwaamheid van beginnende advocaten te vergroten.

De bedoeling is de beroepsopleiding van advocaat-stagiairs te verdelen in drie blokken. Het eerste, generieke blok gaat in op basisvaardigheden. Het tweede blok zoomt in op specifieke kantoor- en specialistische vaardigheden, in het derde blok vindt verdere juridisch-inhoudelijke specialisatie plaats. Verder krijgen de patroons een gerichtere rol en werken de stagiairs met een portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan.

Ingangstoets

Het idee van een assessment – het toetsen op niet-leerbare vaardigheden voor toelating tot de opleiding – is na de consultatie losgelaten. Wel denkt de algemene raad aan een juridisch-inhoudelijke ingangstoets per leerlijn, na inschrijving op het tableau. Deze toets moet de verschillen in niveau bij nieuwe stagiairs opheffen.

Het College van Afgevaardigden praat op 13 december over BA2020.

Advertentie