Nederland moet zich in de EU hard maken voor de totstandkoming van een ‘eerlijk’ multilateraal investeringshof, waar ook slachtoffers van mensenrechtenschendingen, sociale uitbuiting en milieudelicten een zaak kunnen aanspannen. Dat schrijven de organisaties FNV, Greenpeace, Milieudefensie, SOMO en TNI aan de Tweede Kamer.

Het multilateral investeringshof dient ter vervanging van de omstreden ISDS-gerechten. Dat zijn arbitragehoven waar multinationale bedrijven landen kunnen aanklagen als ze menen dat hun investeringen daar  worden ondermijnd door regeringsmaatregelen ter bescherming van het milieu of sociale rechten.

In 2015 stelde de Nederlandse regering al voor om de ISDS-gerechten te vervangen door een nieuw investeringshof. De Europese Commissie wil nu van de EU-lidstaten een mandaat om met andere landen te onderhandelen over de totstandkoming van dit nieuwe internationale gerecht.

FNV, Greenpeace, Milieudefensie, SOMO en TNI vinden dat dit multilaterale investeringshof niet alleen voor bedrijven moet openstaan, maar voor alle partijen. De rechters dienen zich niet alleen te baseren op handels- en investeringsverdragen, waarin bedrijven worden beschermd, maar ook op mensenrechtenverdragen, verdragen over arbeidsrechten en milieuverdragen. Landen die zich bij het investeringshof aansluiten zouden die verdragen ook moeten naleven.

De gang naar het hof moet alleen mogelijk zijn als partijen niet bij nationale rechters terecht kunnen.

Advertentie