De Vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid heeft woensdag ingestemd met een nieuw rondetafelgesprek over de gefinancierde rechtsbijstand. Het initiatief hiervoor komt van de linkse fracties SP, GroenLinks en PvdA.

Het besluit is een kleine overwinning voor SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Hij hoopt dat met het gesprek concrete vervolgstappen kunnen worden gezet. ‘Een rituele dans hoeft van mij niet zo, anders had ik dit gesprek ook niet aangevraagd. We vinden het als partijen erg belangrijk dat we allemaal horen van experts en mensen die dagelijks met het stelsel werken waarom het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand zo belangrijk is. Met het gesprek hopen we heersende spookbeelden weg te nemen.’

Een concrete datum voor het gesprek is er nog niet. ‘Nu we instemming hebben, gaan we eerst een lijst maken met mensen die we graag willen horen. Die leggen we voor aan de commissie.’ In de zomer van 2016 wijdde de Tweede Kamer ook al een hoorzitting aan de rechtsbijstand.

Geen extra geld

De verzamelde oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA pleitten eind november via een gezamenlijke motie al voor een hogere beloning voor advocaten in toevoegingszaken, maar deze werd zoals verwacht afgewezen. In de motie werd gevraagd aan het kabinet om de puntentoekenning beter af te stemmen op het werkelijke aantal gemaakte uren in een toevoegingszaak. Minister Dekker van Rechtsbescherming houdt de portemonnee echter gesloten en wil kijken naar andere manieren om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te verbeteren. Hij gaat hierover binnenkort in gesprek met de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Advertentie