De Raad van Discipline in Den Haag heeft een advocaat een voorwaardelijke schorsing van 26 weken opgelegd. Ze behaalde in 2016 geen opleidingspunten, had haar kantoor niet op orde en schoot tekort in haar communicatie richting de plaatselijke deken.

Met name de lijst van gebreken aan haar kantoor bleek lang. Het kantoorhandboek bevatte mankementen, de archieflijst was onvolledig en de gearchiveerde dossiers bevatten geen afsluitbrieven. De boekhouding was niet inzichtelijk, de geheimhoudingsovereenkomst met de boekhouder ontbrak, haar disclaimer moest worden aangepast en ze had nog geen sleutel van de ruimte die zij als archief wilde gaan gebruiken.

De advocaat had verder geen website die voldeed aan de eisen van de Verordening op de advocatuur. Ook liet ze de termijnen voor het doen van de jaarlijkse aangifte CCV verstrijken.

Stok achter de deur: schorsing

Het stoort de raad vooral dat de advocaat al meerdere malen beterschap heeft beloofd, maar hier in de praktijk weinig van blijkt. De raad is daarom met de deken van oordeel dat advocaat een flinke stok achter de deur nodig heeft en legt haar een voorwaardelijke schorsing voor de duur van 26 weken op.

Advertentie